ติดต่อเรา

บริษัท ภัทรเอเชียบิลดิ้ง จำกัด
PhatAsia Building Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่เลขที่ 82/106 หมู่ที่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

Website: phatasiabuilding.co.th

Facebook: www. facebook.com/phatasiasme/

Email: [email protected]

Line: @phatasiagroup

Tel: 0 3309 3587

Fax: 0 3309 3587

Phone(AIS: 08 1254 0287) (Dtac: 06 1732 0516) (Ture: 09 6939 2649)