ติดต่อเรา

สำนักงานเลขที่ 85/125 หมู่ที่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

Website: phatasiabuilding.co.th

Facebook: www. facebook.com/phatasiasme/

Email: phatasia.sme@gmail.com

Line: @phatasiagroup

Tel: 0 3819 8992-3

Fax: 0 3313 1533

Phone(AIS: 08 1254 0287) (Dtac: 06 1732 0516) (Ture: 09 6939 2649)