ประวัติที่ปรึกษา

กรชวัล ไชยหงษ์พาณิชกุล

Kharachawan  Chaihongphanitchakul

สำนักงานเลขที่ 85/125 หมู่ที่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 0 3309 3587

แฟกซ์: 0 33093587
Line ID: @phatasiagroup

 เว็บไซต์: www.thaiasiabuilding.co.th
Line ID: @mangkorngroup  มือถือ: 06 1732 0516, 08 1254 0287

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2553 – ปัจจุบัน  บริษัท มังกร คอนซัลเทนซี่ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด  ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

  • 2554 – ปัจจุบัน  บริษัท มังกรกรุ๊ป อินเตอร์เนชันแนล จำกัด  ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

  • 2547 – 2549  บริษัท ไทยคามาย่า จำกัด  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

  • 2550 – 2551  บริษัท อิลจิน อิเล็กทรอนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด  ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน

ประกาศเกียรติคุณ