“5C” รู้ทันแบงก์ ดูอะไรก่อนปล่อยกู้

“5C” รู้ทันแบงก์ ดูอะไรก่อนปล่อยกู้

 

5C คือ หลักเกณฑ์ 5 ข้อที่ธนาคารให้ความสำคัญ ใช้พิจารณาว่าจะปล่อยสินเชื่อให้หรือไม่ และให้ในจำนวนเท่าไหร่ 📌⚘

✏ 1) อุปนิสัยของลูกค้า (CHARACTER)⚘
🔍 ดูว่าตัวผู้กู้เป็นคนอย่างไร มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ทำอยู่แค่ไหน และมีประวัติที่ไม่ดีทางการเงินหรือไม่ เนื่องจากนิสัยพื้นฐานเหล่านี้ จะสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ และพฤติกรรมด้านการเงินได้เป็นอย่างดี 📍

✏ 2) เงินทุน (CAPITAL)⚘
🔍 โดยทั่วไปแล้ว ส่วนหนึ่งผู้กู้ต้องมีเงินทุนส่วนตัวมาลงทุนด้วย หรือมีกำไรสะสมมาจากการประกอบธุรกิจมาลงทุน ซึ่งนอกจากจะสร้างความทุ่มเทในการทำธุรกิจจนสุดความสามารถแล้ว แต่การจะนำเงินทุนหรือนำกำไรมาลงทุนเท่าไหร่นั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับธุรกิจแต่ละประเภทว่า ควรจะมีสัดส่วนระหว่างเงินทุนกับหนี้สินเท่าไรด้วย 📍

✏ 3) ความสามารถในการชำระหนี้ (CAPACITY)⚘
🔍 เป็นหัวใจสำคัญในการพิจารณาสินเชื่อ เพราะเป็นแหล่งชำระหนี้คืนให้กับธนาคาร การดูว่าธุรกิจมีความสามารถในการชำระหนี้คืนแค่ไหน ดูได้จากรายได้ของธุรกิจหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว ต้องเหลือเพียงพอชำระหนี้ทั้งหมดในแต่ละเดือน 📍

✏ 4) หลักประกัน (COLLATERALS)⚘
🔍 หลักประกันที่ดีที่สุดสำหรับการขอสินเชื่อ คือ สถานประกอบการ รองลงมา คือ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องจักร ซึ่งการพิจารณาสินเชื่อนั้นธนาคารไม่ได้ดูที่หลักประกันเพียงอย่างเดียว แต่ยังพิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้และแผนธุรกิจอีกด้วย ถ้าไม่มีหลักประกันก็สามารถขอสินเชื่อได้ แต่การพิจารณาสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจะเข้มมากกว่าปกติ หรืออาจจะใช้บริการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐมาช่วยในการค้ำประกันได้ 📍

✏ 5) เงื่อนไข (CONDITION)⚘
🔍 คือ เงื่อนไขในการใช้วงเงินที่ธนาคารกำหนดขึ้นสำหรับผู้กู้แต่ละรายให้ปฏิบัติตาม เช่น หากผู้กู้ต้องการเบิกใช้วงเงิน จะต้องทำการเพิ่มทุนก่อน จึงจะใช้วงเงินได้ โดยเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นนั้น จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจ เช่น สัดส่วนหนี้สินต่อทุน สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ และกำไรสะสม เป็นต้น📍

❎ หมายเหตุ📍
⚘** บทความที่เขียน มาจากประสบการณ์จริงของที่ปรึกษา ฯ **⚘

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *