ประวัติการให้บริการที่ปรึกษา SMEs (โดยสังเขป)
 • บริษัท ตั้งพรชัยฟาร์ม จำกัด ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

 • บริษัท ศรีเจริญไบโอเพาเวอร์ จำกัด ต.โคกมะข่าม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
 • บริษัท เอ็นอี ไบโอเทค จำกัด ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสิมา
 • บริษัท ถงซิง เมทัล อินดัสเตรียล จำกัด ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 • บริษัท สหโชคหลังคาเหล็ก จำกัด ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
 • บริษัท มามา ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ต.ละหาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
 • บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
 • หจก. ที เจ ซับพลาย แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันตินันท์ ทรานสปอร์ต (2553) ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพรรณ เอ็นจิเนียร์ริ่ง ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • บริษัท พาร์ท ออโต้เมชั่น จำกัด ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • บริษัท แอล.วี.เอ็น อินซูเลชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

 • บริษัท ศูนย์พัฒนาการเกษตรผสมผสาน จำกัด ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

 • บริษัท เฟรนซ์ แลงเจอรี่ ดิเลลอปเม้นท์ ฯ จำกัด ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
 • บริษัท ซี วาย วาย ไบโอเพาเวอร์ จำกัด ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสิมา
 • บริษัท เอสเซท โซลูชั่น จำกัด ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • บริษัท เอสเอสเค นิตแวร์ จำกัด ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 • บริษัท ต้นตาลชัยภูมิ จำกัด ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
 • บริษัท ทรู เม้าเทน จำกัด ต.หนองไม้แดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 • บริษัท เวอร์เท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสิมา
 • บริษัท นาคาภูมิ จำกัด ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • บริษัท ซัมซุง เคมีคัล เพนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 •  บริษัท เทวดา อินดัสเทรียล จำกัด ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 • บริษัท เคเอ็มไอ ชีวมวลพันธุ์ จำกัด ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

 • บรัษัท ตั้งกิมหลีพืชผล จำกัด ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
 • บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 • บริษัท ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 •  บริษัท ยูนิเวอร์เซล แอพพาเรล 2007 จำกัด ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
 • บริษัท โชคชัย ไบโอแมส จำกัด ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 • บริษัท เค เอส พีแอนด์ซี จำกัด ต.หนองไม้แดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 • บริษัท ไฟน์ เว็บเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • บริษัท ฟาร์กอ แอสเซ็มบลี้ (ประเทศไทย) จำกัด ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสิมา จ.นครราชสีมา
 • บริษัท ซี แอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
 • บริษัท เจริญการช่าง แอนด์ พลาสติก จำกัด ต.อำแพง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ลูกค้าของเรา